• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 20/01/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành hướng dẫn số 85/HD-TLĐ về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Văn bản hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đính kèm theo.

  • 06/02/2017 09:55
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét