• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 89 năm Công đoàn Việt Nam xây dựng và phát triển”

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị trực thuộc tham gia Cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Theo đó, cuộc thi được phát động đến các đối tượng dự thi là các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (chưa là đoàn viên Công đoàn).

Thời gian tham gia dự thi từ 23/7/2018 đến 19/8/2018, được chia làm 4 tuần thi, gồm 2 đợt thi. Đợt 1: Tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành. Đợt 2: Tìm hiểu về Chương trình phúc lợi đoàn viên (các thỏa thuận hợp tác, sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cung cấp cho đoàn viên của các đối tác đã ký cam kết với Tổng LĐLĐVN).

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thể truy cập trực tiếp trên máy tính, điện thoại di động kết nối internet để truy cập vào trang thông tin điện tử Công đoàn Điện lực Việt Nam tại địa chỉ: http://congdoandlvn.org.vn  hoặc www.congdoan.vn sau đó kích hoạt vào biểu tượng “Cuộc thi trực tuyến” để tìm hiểu điều lệ và tham gia cuộc thi. 

Cơ cấu giải thưởng:

Giải cá nhân tuần: 1 giải Nhất: 1.000.000 đ; 2 giải Nhì mỗi giải 500.000đ; 3 giải Ba mỗi giải 300.000đ.

Giải cá nhân tháng: 1 giải Nhất: 2 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 1 triệu đồng; 3 giải Ba mỗi giải 500.000đ.

Giải tập thể: 1 giải Nhất 5 triệu đồng; 3 giải Nhì mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải 1 triệu đồng.

Đây là hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa đối với đoàn viên và người lao động, hướng tới chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Vì vậy, đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai và tuyên truyền sâu rộng tới CNVCLĐ hưởng ứng Cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

  • 25/07/2018 03:04
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét