• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp

Ngày 10/01/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 10/KH-CĐĐVN về việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn ĐLVN lần thứ IV, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện lớn của Đảng và đất nước.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 14/01/2020 02:33
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét