• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 12/02/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 47/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

  • 13/02/2020 08:59
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét