• "Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam"; "Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018)".

     

Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị "Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động"

Ngày 27/6/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Thông báo số 203/TB-CĐĐVN về việc Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn, vệ sinh lao động".

Nội dung Thông báo kèm theo:

  • 27/06/2018 02:33
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét