• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty đã phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của các đơn vị

Đây là nhận định của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019 và đề ra nhiệm vụ thi đua năm 2020 của Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sự kiện diễn ra ngày 28/02, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn Điện lực Việt Nam - đơn vị Khối Trưởng, Công đoàn Dầu khí Việt Nam - đơn vị Khối Phó, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, đại diện các Ban nghiệp vụ của 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối.

Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Năm 2019, mặc dù mỗi đơn vị có những khó khăn và thuận lợi riêng nhưng nhìn chung các thành viên Khối thi đua 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty đã phối hợp cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực, hiệu quả; đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD, lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Các hoạt động trong năm 2019 của Khối đã được tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, nhiều nội dung thiết thực, góp phần giải quyết những yêu cầu bức thiết đặt ra cho tổ chức Công đoàn trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch TLĐ.

Đặc biệt, các Công đoàn trong Khối đã thực hiện tốt công tác tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho NLĐ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2019.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội nghị

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam mặc dù năm 2019 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Công đoàn Điện lực Việt Nam (đơn vị Khối Trưởng) đã sát cánh, đồng hành cùng chuyên môn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ đời sông nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời Công đoàn Điện lực