• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Điểm nút lịch sử

Tám mươi tám năm qua, Công đoàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, làm nên những chiến công rạng rỡ, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng và kháng chiến, trở thành trường học Chủ nghĩa cộng sản, mái ấm của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam.

Ngày nay, sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo xu hướng thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tình hình đất nước có nhiều biến đổi, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Việc xây dựng giai cấp công nhân trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong đó giai cấp công nhân ngành Điện. Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ đã có sự đổi mới vượt bậc để đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội.

6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn do bảo đảm tiến độ. Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động nhiều đợt thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đảm bảo cung cấp đủ điện, ổn định, cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Điện sản xuất và mua lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt: 92,03  tỷ kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt: 82,9  tỷ kWh, tăng 8,5% so với cùng kỳ. EVN cũng thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư - xây dựng các công trình nguồn và lưới điện. Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm có thêm 1.075 MW đi vào hoạt động, đảm bảo năm 2017 có 1.635 MW cung cấp cho hệ thống lưới điện Quốc gia. “Đến nay, tổng công suất nguồn điện toàn quốc là 43.010 MW. Quy mô hệ thống điện của Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong các nước ASEAN và 30 của thế giới.

 

Tổ chức Công đoàn luôn sát cánh cùng chuyên môn trong các phong trào thi đua lao động

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thể hiện tốt vai trò tổ chức quần chúng của Đảng trong một tập đoàn nòng cốt, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể, EVN đã hoàn thành 129/153 nhiệm vụ (đạt 84,3%), 24 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn (15,7%), không có nhiệm vụ quá hạn. Ngoài ra, EVN cũng đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 và đang thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu là xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Phấn đấu để Công ty mẹ - EVN tiếp tục là Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - EVN do Nhà nước nắm 100% cổ phần chi phối và nhiều phần việc quan trọng khác như cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại, đổi mới kinh doanh, đảm bảo tiến độ và thích ứng với đòi hỏi về tiến độ và sự thay đổi về thay đổi khí hậu, môi trường là nhiệm vụ to lớn và phức tạp.

Công đoàn phải trở thành tổ chức có sức hút với công nhân và người lao động hơn nữa bằng những quan tâm thiết thực về tổ chức, phát triển đoàn viên, tăng cường sức mạnh công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nhằm động viên CNVCLĐ thi đua vì những lợi ích của mình và của Nhà nước trong hoàn cảnh mới. Để xây dựng giai cấp công nhân và công đoàn trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đổi mới hoạt động của công đoàn phải mang tính thiết thực hiệu quả./.

 

  • 28/07/2017 05:34
  • PGS.TS, Nhà báo Vũ Duy Thông
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét