• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15/9/2020

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 có nhiều thay đổi mới.

Dưới đây là toàn bộ mức hỗ trợ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động, công chức, viên chức.

So với Nghị định 37/2012 của Chính phủ, Nghị định 88 năm 2020 mới có hiệu lực từ ngày 15/9 có nhiều quy định mức hỗ trợ tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động… khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Đối với chuyển đổi nghề nghiệp, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 lần mức lương cơ sở. 

- Khám bệnh nghề nghiệp, mức hỗ trợ tối đa không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám. (Còn từ nay đến trước ngày 15/9, không quá 1/3 mức lương cơ sở/người/lần khám).

- Chữa bệnh nghề nghiệp không quá 15 triệu đồng/người. (Không quá 10 lần mức lương cơ sở/người nếu trước ngày 15/9).

- Phục hồi chức năng mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/lượt. (Không quá 2 lần mức lương cơ sở/người/lượt trước ngày 15/9).

- Điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gồm công tác phí, chi phí thuê chuyên gia, phí trưng cầu giám định, in ấn các tài liệu liên quan. (Từ nay đến 15.9 được hỗ trợ 100% kinh phí chi cho việc điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về công tác phí, thuê chuyên gia và phí trưng cầu giám định).

- Đối với huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được hỗ trợ từ ngày 15/9:

a) Hỗ trợ huấn luyện lần đầu:

+ An toàn vệ sinh viên: Không quá 150.000 đồng/người;

+ Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động và người làm công tác y tế: Không quá 300.000 đồng/người;

+ Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 600.000 đồng/người;

+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 700.000 đồng/người.

b) Hỗ trợ huấn luyện định kỳ: Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu.

(Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ nay đến trước ngày 15/9:

- Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Không quá 01 lần mức lương cơ sở/người;

- Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn, vệ sinh viên: Không quá 1/4 mức lương cơ sở/người.

- Mức hỗ trợ tối đa: 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định).

https://laodong.vn/cong-doan/muc-ho-tro-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-benh-nghe-nghiep-tu-159-824105.ldo

  • 04/08/2020 10:04
  • Theo: Laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét