• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Kể từ ngày 01/01/2019, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013.

Chi tiết nội dung Nghị định đính kèm:

  • 02/01/2019 03:06
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (cập nhật)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét