• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 26/12 tại Trụ sở EVN, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị và ban hành Nghị quyết số 479/NĐ-CĐĐVN gửi các Công đoàn trực thuộc để triển khai tổ chức thực hiện

Chi tiết nội dung Nghị quyết đính kèm:

  • 27/12/2018 09:21
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN (Tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét