• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Nghị quyết Liên tịch Hội nghị đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2021

Ngày 31/12/2021 Tổng Giám đốc EVN cùng với Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đã ban hành Nghị quyết Liên tịch số 737/NQLT-EVN-CĐĐVN về Hội nghị đại biểu NLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2021, gửi các đơn vị triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Nghị quyết Liên tịch đính kèm theo:

  • 04/01/2022 10:21
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét