• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019

Công văn số 391/CV-CĐĐVN ngày 04/12/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện các công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 05/12/2018 02:15
  • Ban CSPL