• Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!

Tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới

Ngày 09/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 259/CV-CĐĐVN về việc tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 10/08/2018 02:34
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét