• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới

Ngày 09/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 259/CV-CĐĐVN về việc tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 10/08/2018 02:34
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét