• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tham gia các hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng năm 2021

Ngày 29/11/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 579/CĐĐVN-TGNC về việc tham gia các hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 30/11/2021 08:02
  • Ban TGNC Công đoàn ĐLVN