• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới

Ngày 10/9/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 289/CV-CĐĐVN về việc tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm theo: 

  • 11/09/2018 08:28
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN