• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN

Ngày 31/10/2018, Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 316/QĐ-CĐĐVN về việc thành lập Ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công đoàn ĐLVN.

Nội dung Quyết định kèm theo:

  • 01/11/2018 09:10
  • UBKT Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét