• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019

Ngày 23/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 373/CĐĐVN-TG về việc thông báo kết quả Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động" năm 2019.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 23/07/2019 04:28
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét