• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam" năm 2021

Ngày 24/12, Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 640/TB-CĐĐVN về việc Thông báo kết quả cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam" năm 2021 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung thông báo chi tiết đính kèm theo:

  • 24/12/2021 12:06
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ ĐLVN