• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngày 09/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 373/TB-CĐĐVN Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Nội dung Thông báo kèm theo:

  • 09/11/2018 10:08
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét