• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 10/01/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 06/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Thông báo đính kèm theo:

  • 10/01/2022 03:13
  • Văn phòng CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét