• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2018

Ngày 17/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 421/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghi tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung Thông báo đính kèm:

  • 20/12/2018 01:50
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét