• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 10/01/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 07/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 11/01/2022 09:24
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN

Các Tin khác