Tổ chức Tháng Công nhân năm 2018: Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên

Ngày 22.2, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường đã ký ban hành kế hoạch số 07/KH-TLĐ về tổ chức Tháng Công nhân năm 2018.

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”.

Theo đó, tập trung triển khai đồng loạt một số hoạt động trong toàn hệ thống công đoàn. Một là, tổ chức phát động Tháng Công nhân năm 2018 tại công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên, công nhân lao động trở lên. Thời gian dự kiến ngày 27.4.

Hai là, tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”. Ban Chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của người lao động rà soát Thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017. Phấn đấu có từ 50% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cam kết ít nhất 1 nội dung “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” cho người lao động so với năm 2017. Phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), theo dõi kết quả triển khai những nội dung gặp gỡ, trao đổi.

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp có hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn các cấp trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2018. Nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ gửi đến Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Bốn là, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Năm là, tổ chức Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”; hoạt động “Cảm ơn thành viên”, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” ở cấp mình. Lựa chọn những công trình, sản phẩm có tính sáng tạo và có phạm vi ảnh hưởng rộng của ngành, địa phương, cơ sở tham gia bình chọn ở công đoàn cấp trên và tôn vinh, trưng bày tại triển lãm “Sản phẩm trí tuệ lao động Việt Nam”; các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn cấp mình và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018), công đoàn cơ sở lựa chọn và đăng ký với công đoàn cấp trên và Tổng Liên đoàn, mỗi đơn vị ít nhất 2 nội dung thi đua có ý nghĩa đặc thù, đặc trưng xuyên suốt các nhiệm vụ trọng tâm hoặc các công trình trọng điểm; lấy đó là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 gắn với các hoạt động trước thềm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, qua đó biểu dương lực lượng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên với tổ chức Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chi tiết hoạch số 07/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn đính kèm theo.

  • 02/03/2018 03:48
  • Ngọc Tú
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét