• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam”

Công văn số 541/CĐĐVN-TGNC ngày 29/10/2021 về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu truyền thống Phụ nữ Việt Nam”.

Chi tiết văn bản và phụ lục đính kèm theo:

  • 29/10/2021 04:59
  • Ban TGNC, Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét