• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với công đoàn 9 Tổng công ty trực thuộc về công tác tổ chức Đại hội

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với 9 Công đoàn Tổng công ty trực thuộc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng chí Mai Đức Chính - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ LĐVN) chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban chuyên môn của TLĐ LĐVN, các đồng chí Chủ tịch/Phó Chủ tịch và lãnh đạo các Ban chuyên môn của Công đoàn 9 Tổng công ty trực thuộc TLĐ LĐVN gồm: Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Dầu khí, Công đoàn Than - Khoáng sản, Công đoàn Đường sắt, Công đoàn Cao su, Công đoàn Công nghiệp Tầu thủy, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Tổng công ty Hàng Hải và Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam.  

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN chủ trì phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; ngày 28/11/2016, TLĐ LĐVN đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-TLĐ về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn; đổi mới phương thức và hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào Tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và Tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, Công đoàn 9 Tổng công ty đã báo cáo với TLĐ LĐVN về công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp, kết quả và tiến độ dự kiến thời gian tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở. Lãnh đạo công đoàn 9 Tổng công ty cũng báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn một số khó khăn, vướng mắt phát sinh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Theo đó, đến thời điểm này, Công đoàn 9 tổng Công ty đã triển khai tốt Kế hoạch số 52/KH-TLĐ và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về công tác tổ chức Đại hội, thực hiện công tác văn kiện, đề án nhân sự và các công việc cho kế hoạch đại hội công đoàn các cấp; công đoàn 9 Tổng công ty thành lập các tiểu ban giúp việc, ban chỉ đạo, hoàn thiện các bước cho đề án nhân sự để báo cáo đảng ủy và Tổng Liên đoàn đảm bảo dân chủ, công khai và nguyên tắc quy định; triển khai kịp thời nghị quyết của các cấp công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động. Đồng thời, công đoàn các Tổng công ty cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến cấp cơ sở, người lao động về đại hội công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội 

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN đánh giá cao về kết quả chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp của công đoàn 9 tổng công ty. Nhìn chung, Công đoàn các tập đoàn, tổng công ty đã vào cuộc với tinh thần hết sức trách nhiệm, một số công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty có cách làm sáng tạo và chủ động; đặc biệt cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo chuyên môn cũng quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác đại hội của công đoàn các cấp; đảng ủy tập đoàn, tổng công ty đặc biệt quan tâm đến công tác chọn lựa, cơ cấu về nhân sự phù hợp trong bối cảnh các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước gặp nhiều khó khăn với việc tiếp tục xắp xếp và tái cơ cấu trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi.

Đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng  LĐLĐVN cũng yêu cầu công đoàn các tập đoàn, tổng công ty sớm khắc phục một số khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ; chủ động trong việc ấn định thời gian, tiến độ tổ chức đại hội công đoàn các cấp, thực hiện tốt việc việc nghiên cứu rút kinh nghiệm đại hội điểm của Liên đoàn Lao động các tỉnh, đại hội điểm của Công đoàn Điện lực Việt Nam (vào tháng 1/2018). Đặc biệt, lưu ý đến công tác văn kiện đại hội theo hướng đổi mới tư duy, cần xác định rõ nhiệm vụ của công đoàn cơ sở và công khai cho tất cả đoàn viên công đoàn biết để thực hiện và giám sát; đổi mới trong khâu tổ chức Đại hội bằng việc chuẩn bị tốt báo cáo tóm tắt để trình bày tại Đại hội kết hợp với việc thuyết minh bằng hình ảnh, trình chiến slide; Đại hội dành thời gian để tiến hành thảo luận, đối thoại với chính quyền và chuyên môn. Tranh thủ buổi đối thoại để kịp thời giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, người lao động trong  thời gian diễn ra Đại hội…đồng chí Mai Đức Chính cũng lưu ý đến công tác tuyên truyền, thông tin trước, trong và sau đại hội vì đây là cơ hội để “nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, buổi làm việc đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Công đoàn 9 tổng công ty sẽ nghiên cứu những ý kiến chỉ đạo của TLĐ LĐVN để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thành công tốt đẹp.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian tổ chức đại hội công đoàn cơ sở được tiến hành từ ngày 01/7/2017 và hoàn thành trước ngày 31/12/2017; đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/3/2018 và đại hội công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

  • 26/10/2017 04:11
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét