• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Thành lập Quỹ hỗ trợ người lao động không may qua đời

Nhằm chia sẻ sự mất mát đối với gia đình CNVCLĐ không may qua đời, năm 2019 bằng Nghị quyết Liên tịch số 503/NQLT- EVNNPC-CĐ ngày 31/01/2019 Tổng Giám đốc và BTV Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thống nhất thành lập quỹ hỗ trợ CNVCLĐ không may qua đời.

Quỹ được hình thành trên cơ sở tự nguyện đóng góp của toàn thể CNVCLĐ trong Tổng công ty, nguồn tài trợ của các cá nhân và tập thể. Bước đầu hình thành Quỹ với mức đóng góp lần đầu 50.000 đồng/người.

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi CNVCLĐ tháng 01 năm 2019

Người được hỗ trợ là CNVCLĐ hiện đang công tác và có tên trong bảng lương của Tổng công ty, các đơn vị thành viên và bản thân người lao động tự nguyện tham gia đóng góp quỹ. Mức hỗ trợ là: 100 triệu đồng/người đang công tác không may qua đời. Công đoàn Tổng công ty làm đầu mối để đôn đốc, tiếp nhận và duy trì sự hoạt động của quỹ.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc có gần 28 nghìn đoàn viên công đoàn và người lao động, việc xây dựng Quỹ thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn Tổng công ty, nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho gia đình CNVCLĐ không may qua đời.

  • 08/03/2019 09:59
  • Tố Vân - VP Công đoàn EVNNPC
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét