• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Tổng công ty Phát điện 1: Sự phối hợp hiệu quả giữa công đoàn và chuyên môn

Tổng công ty Phát điện 1 vừa tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc năm 2017; triển khai nội dung phối hợp trọng tâm năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí lãnh đạo Ban chuyên môn TCT, Các đồng chí Ủy viên BTV Công đoàn Tổng công ty.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty cũng như công đoàn các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty.

Bên cạnh việc quan tâm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công đoàn các cấp đã kịp thời nắm bắt, phản ánh và tham gia đề xuất các phương án giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên tạo mối quan hệ lao động hài hòa.

Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc năm 2017

Đặc biệt trong năm 2017, Công đoàn các cấp đã phối hợp tốt với chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch giải quyết lực lượng lao động dôi dư tại Công ty Nhiệt điện Uông Bí. Chủ động tuyên truyền chủ trương, nội dung kế hoạch thực hiện tới người lao động. Phối hợp soạn thảo và ban hành Quy chế chi trả trợ cấp hỗ trợ người lao động bị mất việc làm. Tham gia thẩm định hồ sơ và giám sát việc thực hiện việc giải quyết chi trả tiền hỗ trợ cho 289 lao động có đơn tự nguyện không để phát sinh tranh chấp khiếu kiện.

Bên cạnh đó, việc phát động có hiệu quả các phong trào thi đua đã tạo khí thế phấn khởi trong lao động sản xuất góp phần quan trọng để Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Tổng Giám đốc cam kết trong thời gian tới tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ các chế độ hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động Công đoàn.

Công đoàn EVN GENCO1 và Ban lãnh đạo chuyên môn khuyên góp ủng hộ các đơn vị bị khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2017

Hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, cởi mở. Các thành viên tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển bền vững. Trong khuôn khổ chương trình làm việc hội nghị cũng thống nhất thông qua các nhiệm vụ trọng tâm phối hợp triển khai trong năm 2018.

Theo đó: Năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn và Tổng Giám đốc Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh việc chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, quy trình, quy định của Tổng công ty và các đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động trong sản xuất;

Tập trung triển khai kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 1. Tăng cường tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ các chủ trương kế hoạch của TCT trong việc nâng cao sức cạnh tranh, quá trình tái cơ cấu, sắp xếp thay đổi mô hình tổ chức;
Tăng cường việc kiểm tra giám sát thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất;
Tiếp tục đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở; 
Tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần tăng năng suất hiệu quả sử dụng lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty năm 2018, tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”;

Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đối với CNVCLĐ, người lao động trong Tổng công ty cũng như các hoạt động từ thiện khác. Thực hiện chủ đề năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”.

  • 26/03/2018 09:20
  • Kiên Cường
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét