• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Tổ chức Hội nghị Quản lý an toàn năm 2019

Ngày 15/5, tại Đà Nẵng, EVNNPT đã tổ chức Hội nghị Quản lý an toàn năm 2019 với Chuyên đề: “Tăng cường Đánh giá và Quản lý rủi ro tại vị trí làm việc”. Tại Hội nghị lần này EVNNPT đã vinh danh 20 ATVSV giỏi và 18 cán bộ an toàn tiêu biểu.

Tham dự Hội nghị có ông Đại Ngọc Giang - Phó Trưởng Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên HĐTV EVNNPT; ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT cùng các đồng chí đại biểu lãnh đạo Công đoàn, chuyên môn các đơn vị, những ATVSV giỏi, cán bộ an toàn tiêu biểu tại các đơn vị.

Ông Phan Lê Vinh - Trưởng Ban An toàn EVNNPT phát biểu tại Hội nghị

Ông Phan Lê Vinh - Trưởng Ban An toàn EVNNPT phát biểu: Hội nghị lần này được EVNNPT tổ chức nhằm nâng cao mức độ bảo vệ người lao động, đối với các rủi ro nghề nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, giảm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhất của các cấp quản lý về an toàn, vệ sinh lao động. Nhằm tổng hợp công tác đánh giá và quản lý rủi ro tại các đơn vị năm 2018; đề ra Phương pháp nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro cụ thể tại vị trí làm việc; liên tục cập nhật kết quả đánh giá rủi ro cụ thể tại vị trí làm việc vào báo cáo đánh giá tổng hợp hàng năm; kiến nghị bổ sung chỉnh sửa các quy trình quy định hiện hành phù hợp với sự thay đổi của điều kiện thực tế nhằm đảm bảo mục tiêu không có tai nạn lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian quan lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong công tác quản lý an toàn. Với Chuyên đề “Tăng cường Đánh giá và Quản lý rủi ro tại vị trí làm việc”, các đơn vị cần lưu ý, căn cứ vào kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động xác định nội dung, quyết định hình thức, tổ chức hướng dẫn cho người lao động thực hiện các nội dung sau đây: Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; áp dụng các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; phát hiện và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm về nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe tham luận chuyên đề về phương pháp đánh giá và quản lý rủi ro tại vị trí công tác công tác của Ban An toàn; Tham luận nhận diện các nguy cơ, đánh giá và quản lý rủi ro khi làm việc trên đường dây, trạm biến áp của Công ty truyền tải điện, NPTS;  tham luận nhận diện các nguy cơ, đánh giá và quản lý rủi ro khi thi công các công trình gần các đường dây mang điện của CPMB; công tác chăm lo sức khỏe, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong công tác ATVSLĐ của Công đoàn EVNNPT; các ý kiến chỉ đạo của ông Đại Ngọc Giang - Phó Trưởng Ban An toàn EVN và ông Nguyễn Ngọc Tân - Thành viên HĐTV EVNNPT. Hầu hết các tham luân đều nêu những giải pháp, đề xuất liên quan đến mức độ bảo vệ người lao động được nâng cao bằng việc tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn, phương án tổ chức thi công, liên tục thực hiện nhận diện đánh giá và quản lý rủi ro tại vị trí làm việc, đánh giá rủi ro tổng hợp hàng năm và kiến nghị điều chỉnh quy trình, quy định cho phù hợp với điệu kiện thực tế và thường xuyên huấn luyện đào tạo lại cho người lao động.

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT đã nhấn mạnh: Do đặc thù ngành nghề tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, cho nên trong các giai đoạn phát triển của ngành Điện, cũng như của EVNNPT, công tác quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng hàng đầu. Với phương châm: “An toàn là trên hết”, EVNNPT đã tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý an toàn, tuyệt đối tuân thủ theo các quy định hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức bộ máy thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các đơn vị và phân định trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận, người làm công tác an toàn, quan tâm đào tạo, huấn luyện người làm công tác an toàn đảm bảo có đủ năng lực để quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn trong công các quản lý vận hành cũng như trong đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới các đơn vị cần thành lập nhóm điều phối đánh giá rủi ro tại các Truyền tải điện khu vực, TTDVKT và nhóm đánh giá cụ thể tại các Đội, Trạm. Tổng hợp và phân loại theo các đối tượng đánh giá, loại hình công việc…Với tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ vận hành, đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải trong thời gian qua, cùng với bài học rút ra từ Hội nghị này chúng ta sẽ nhận diện đánh giá và thực hiện tốt các biện pháp an toàn đề ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Lãnh đạo EVNNPT vinh danh cán bộ an toàn tiêu biểu năm 2019

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã tổ chức Lễ Vinh danh 18 Cán bộ An toàn tiêu biểu và 20 An toàn vệ sinh viên giỏi tiêu biểu năm 2019. Đây là sự kiện quan trọng của Công đoàn Tổng công ty được tổ chức vào dịp "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" và "Tháng Công nhân" năm 2019.

Lãnh đạo EVNNPT vinh danh ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019

  • 17/05/2019 08:01
  • Quang Thắng - Truyền tải điện 2
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét