• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 10/9/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 288/CV-CĐĐVN về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 11/09/2018 09:36
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN