• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Triển khai khóa học Khí công Himalaya cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 16/11/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 559/CĐĐVN-TGNC về việc triển khai khóa học Khí công Himalaya cho CBCNV trong Tập đoàn ĐLVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

- Đường link danh sách cán bộ phụ trách lớp học qua docs.google.com dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbhbCy56fbP4nfLnYaeJdi5UprFOnMNtZ2oOVFjsZWd4pXkw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

- Đường link danh sách học viên qua docs.google.com dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/19k92cX7DowrfXjMDqrSYxJjR5jOiVnvJF_tV0zYf7LY/viewform?edit_requested=true

  • 17/11/2021 08:30
  • Ban TGNC - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét