• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

Ngày 7/01/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 09/CĐĐVN về việc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019.

Văn bản chi tiết đính kèm theo. 

  • 08/01/2019 03:51
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét