• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tuyên truyền Chủ đề năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022

Ngày 05/01/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 02/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền Chủ đề năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 10/01/2022 09:46
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét