• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 23/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 570/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung Văn bản chi tiết và tài liệu tuyên truyền đính kèm theo:

  • 24/11/2021 10:31
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét