• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam"

Ngày 14/6/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 190/CV-CĐ ĐVN về việc tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn và công nhân lao động”.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 15/06/2018 09:35
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét