Tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam"

Ngày 14/6/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 190/CV-CĐ ĐVN về việc tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn và công nhân lao động”.

Chi tiết văn bản đính kèm theo. 

  • 15/06/2018 09:35
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét