• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Tuyên truyền Luật An ninh mạng

Ngày 05/7/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi văn bản số 218/CĐĐVN về việc Tuyên truyền Luật An ninh mạng.

Chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 09/07/2018 09:19
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét