• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngày 09/8/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 254/CV-CĐĐVN về việc Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 09/08/2018 11:15
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét