• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

Tuyên truyền đoàn viên và người lao động tham gia chương trình lắp đặt Điện mặt trời áp mái

Văn bản đính kèm theo.

  • 24/10/2018 08:51
  • Ban Tuyên giáo