• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho đoàn viên công đoàn và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt khó khăn thử thách, thi đua lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐ LĐVN Trần Văn Lý (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch Công đoàn ĐLVN khen thưởng Cán bộ CĐ tiêu biểu giai đoạn 2013 - 2017

2. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của Tập đoàn và các đơn vị nhằm chăm lo tốt hơn đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị liên tịch số 2124/CTLT-EVN-CĐ ngày 03/5/2018 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. Phối hợp với Chuyên môn thực hiện sơ kết, đánh giá và khen thưởng các phong trào thi đua đợt 1 trong 6 tháng đầu năm và đánh giá thực hiện Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

3. Tuyên truyền bằng cách viết tin/bài/ảnh phản ánh, tôn vinh những tập thể tiên tiến, các cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động sản xuất... đăng tải trên Website của đơn vị, Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam, Tạp chí Điện lực... tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động.

4. Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện chạy chữ khẩu hiệu chào mừng trên các trang Website nội bộ; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong tuần từ ngày (25-29/7/2018) với nội dung:  “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018)”.

Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Công đoàn Điện lực Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo) theo báo cáo định kỳ công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018.

  • 09/07/2018 09:26
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét