• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!        Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2018)                   Hưởng ứng Tháng hành động  Quốc gia phòng chống HIV/AIDS (01/12/2018).           

Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018

Ngày 09/10/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công văn số 344/CĐĐVN về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018, yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tổ cáo năm 2018 cho toàn thể Đoàn viên và người lao động được biết.

Chi tiết nội dung Công văn kèm theo.

  • 12/10/2018 08:58
  • Ban Tuyên giáo CĐĐLVN.
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét