• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Văn bản số 153/CV-CĐĐVN ngày 18/5/2018 về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động"

Ngày 18/5/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 153/CV-CĐĐVN về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động" năm 2018, gửi các Công đoàn trực thuộc thực hiện.

Nội dung Văn bản kèm theo:

  • 21/05/2018 01:13
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét