• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Vận động CBCNV trong Tập đoàn: Quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2022

Đây là nội dung ký kết giữa Tổng Giám đốc Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng để ban hành Chỉ thị Liên tịch số 197/CTLĐ-EVN&CĐĐVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2022.

Chỉ thị nêu rõ: Trong năm 2021 vừa qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây tổn hại lớn về sức khỏe và tinh thần cho CBCNV trong toàn Tập đoàn. Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, đóng góp quỹ vắc xin, ủng hộ các địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19, được Đảng, Nhà nước, các địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Bên cạnh đó, với tinh thần đồng nghiệp, CBCNV trong Tập đoàn cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ những đồng nghiệp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm vi rút SarsCoV-2, bệnh hiểm nghèo… đem lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2020, TCT Điện lực miền Trung thực hiện trích Quỹ tương trợ xã hội để hỗ trợ gạo cho nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Để tạo nguồn, kịp thời hỗ trợ CBCNV trong Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội trong năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ ít nhất 1/2 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn (2.650.000 đồng) với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ (nếu có)).

Số tiền thu được trích 40% đóng góp về Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam để sử dụng chung; 60% bổ sung vào Quỹ tương trợ xã hội của các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn (đối với các Tổng công ty, mức phân bổ cho các đơn vị cơ sở trong phần 60% do Tổng công ty tự quyết định).

Chỉ thị liên tịch nhấn mạnh, đây là chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đề nghị Tổng Giám đốc (Giám đốc), Thủ trưởng các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc phối hợp với Công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện tốt cuộc vận động này. Báo cáo kết quả thực hiện về Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 26/4/2022. 

  • 30/03/2022 10:24
  • Bộ phận Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét