• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII”

Ngày 24/11/2021, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 571/CĐĐVN-TGNC về việc vận động đoàn viên, NLĐ tham gia hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII” gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung Văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 24/11/2021 10:36
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét