• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Vận động người lao động tham gia động viên, cổ vũ tại Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019

Ngày 10/9 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 446/CĐĐVN - CSPL về việc Thông tin, Vận động người lao động tham gia động viên, cổ vũ tại Hội thao CNVCLĐ EVN năm 2019 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm.

  • 11/09/2019 03:35
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN