• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 398/CV-CĐĐVN ngày 7/12/2018 về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

Chi tiết văn bản đính kèm theo.

  • 10/12/2018 08:17
  • Ban CSPL