BTV Đảng ủy EVN làm việc với BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam